Žuta točka – izgradnja fundraising kulture u Hrvatskoj

Nakon što je naša udruga sudjelovala na 5 modula edukacije u sklopu Fundraising edukacije za neprofitne organizacije, jučer smo uživo u Zagrebu sudjelovali na završnom događanju.

Dodijeljena su uvjerenja o završenoj edukaciji svim polaznicima, predstavljeni su fundraising planovi te nagrađene najbolje udruge.

Naučili smo puno o tome kako svoju viziju i misiju predstaviti donatorima, građanima i tvrtkama. Hvala svima! Bilo je divno upoznati inspirativne ljude koji čine promjene u svojoj zajednici!