Informacije

Podaci udruge

Naziv: Udruga za sindrom Down Međimurske županije
Skraćeni naziv udruge: USDMŽ
Adresa: Ul. Maršala Tita 49, Novo Selo Rok
OIB: 57047723752
Račun: HR2023400091116025318
Račun kod: Privredna banka Zagreb
Telefon: 095 901 0806
E-mail: usdmz.mail@gmail.com

Dokumenti udruge
Kontakt osobe

Predsjednik udruge: Nenad Štrek, +385 95 901 08 06
Tajnik: Petar Petrac, +385 98 179 0755

Lokacija udruge