O nama

Udruga za sindrom Down Međimurske županije osnovana je 2004.god sa sjedištem u Čakovcu,pod inicijativom roditelja čija djeca imaju sindrom Down. Ciljevi osnivanja udruge su senzibilizacija društvene zajednice prema osobama sa Down sindromom, unapređivanju zdravstvene i psiho-socijalne skrbi, obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja osoba sa Down sindromom u društvenu zajednicu, te poticanja znanstvenih i drugih istraživanja vezanih uz Down sindrom.Prilikom osnivanja udruge bilo je svega 10-ero djece ,no svake godine broj  učlanjene djece u udrugu raste.To su djeca iz Međimurske i Varaždinske županije. Udruga djeluje u prostoru od 40m2 koji je dobiven na korištenje od gradske uprave,međutim kako broj članova u udruzi raste ,potreban nam je i veći prostor na kojem bi mogli adekvatno djelovati.Putem raznih projekata proteklih godina udruga je nabavila razna didaktička i logopedska pomagala za adekvatno obavljanje defektoloških i logopedskih tretmana koji su veoma bitni za ranu intervenciju djece sa sindromom Down. Isto tako,članovi udruge imaju terapijsko jahanje,plivanje i gimnastiku. nekoliko puta godišnje provode se i kreativne radionice za roditelje i zajednička druženja sa obitelji na otvorenom.

Udruga za sindrom Down Međimurske županije je članica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije (SUOSIMZ) i članica Hrvatske zajednice za Down sindrom(HZDS)

USLUGE KOJE PRUŽAMO :

VJEŽBAONICA

Cilj našeg programa je uključiti djecu sa Down sindromom u vježbanje kako bi ostvarili svoj puni psihofizički potencijal.

Većina djece s Downovim sindromom započinje svoju fizioterapijsku rehabilitaciju u prvim mjesecima života. Rehabilitacija traje dok djeca ne prohodaju. Nakon toga ona se isključuju iz fizioterapijskog programa.

Vježbaonice Udruge za sindrom Down provode se svake subote u dvorani “Macanov dom” u Čakovcu. Trajanje pojedinog sata je od 45 do 60 minuta ovisno o starosti djece. Djeca su podjeljena u četiri skupine: mlađu, srednju i stariju skupinu i bebe, zavisno o njihovoj dobi i motoričkim sposobnostima.

U provedbi programa vježbanja sudjeluju volonterke sa kojima je potpisan Ugovor o volontiranju.

PLIVANJE

Plivanje je sport koji je najprimjereniji djeci, a posebno djeci sa posebnim potrebama.

Iskustva pokazuju da se tijekom kontinuiranog rada sa djecom u bazenu, po posebnim metodama rada, postižu se odlični rezultati, a posebno u razvoju motoričkih sposobnosti što nam je i cilj.

Plivanje Udruge za sindrom Down provodi se jednom ili dva puta tjedno na gradskim bazenima “Marija Ružić” u Čakovcu.

Trajanje pojedinog sata je od 45 do 60 minuta ovisno o starosti djece.

Provodi se individualan program rada tako da odgovara potrebama svakog djeteta.

JAHANJE

Jahanje je radnja koja pozitivno utječe na gibanje, psihosocijalne funkcije i ima fizioterapeutski učinak bez obzira na stanje i poremećaje. Jahanje utječe na kompletnu osobu (tijelo, um, dušu) samosvjest socijalnost i humanost.

Jednakomjerno ponavljanje pravilnih pokreta potiče motivaciju za vježbanjem i posebni odnos koji nastaje izmađu korisnika, konja i voditelja.

Jahanje Udruge za sindrom Down provodi se jednom tjedno u jahačkom klubu „Novi svijet“ .