Volonteri

Udruga za sindrom Down Medimurske županije okuplja volontere i organizira volontiranje koje ima za cilj pomoći osobama sa sindromom Down. Udruga za sindrom Down kao organizator volontiranja organizira dugotrajna volontiranja i kratkotrajne volonterske akcije.

Udruga je osvojila priznanje za “Najbolju organizaciju volontiranja” u 2020. godini.

Želiš volontirati? Javi se na usdmz.mail@gmail.com!

Naziv volonterske pozicije: pomagač kod sportskih aktivnosti i u kreativnim radionicama

Cilj volonterske pozicije: pružiti neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima kod izvođenja sportskih aktivnosti

Od volontera se očekuje:

  • poticanje samostalnosti kod djece
  • razvoj socijalnih vještina kroz sport i igru
  • poticanje i razvoj senzomotoričkih vještina
  • asistencija kod obavljanja osobne higijene

Svi naši dugoročni volonteri imaju potpisan Ugovor o volontiranju. Udruga organizira volontiranje u skladu sa Zakonom o volonterstvu Republike Hrvatske, te vodi dokumentaciju vezano za volonterski rad. Volonteri su bitan dio provedbe aktivnosti u Udruzi i na tome smo im neizmjerno zahvalni.