Volonteri

Udruga za sindrom Down Medimurske županije okuplja volontere i organizira volontiranje koje ima za ciij pomoći osobama sa sindromom Down. Udruga za sindrom Down kao organizator volontiranja organizira dugotrajna volontiranja i kratkotrajne volonterske akcije.

Udruga je osvojila priznanje za “Najbolju organizaciju volontiranja” u 2020. godini.

Želiš volontirati? Javi se na info@usdmz.hr!

Svi naši dugoročni volonteri imaju potpisan Ugovor o volontiranju. Udruga organizira volontiranje u skladu sa Zakonom o volonterstvu Republike Hrvatske, te vodi dokumentaciju vezano za volonterski rad. Volonteri su bitan dio provedbe aktivnosti u Udruzi i na tome smo im neizmjerno zahvalni.


Zadaci volontera:

  • poticanje punog uključivanja osoba s Down sindromom u sve segmente života zajednice
  • pružanje podrške i osposobljavanje svih osobama s Down sindromom, kao i njihovih obitelji
  • druženje s djecom i osobama s Down sindromom u ugodnom okruženju
  • organiziranje aktivnosti udruge
Kreativna radionica u udruzi