Terapije

Udruga pruža različite usluge svojim članovima.

Vježbaonica

Fizioterapijska rehabilitacija s tetom Anom

Cilj našeg programa je uključiti djecu sa Down sindromom u vježbanje kako bi ostvarili svoj puni psihofizički potencijal.

Većina djece s Downovim sindromom započinje svoju fizioterapijsku rehabilitaciju u prvim mjesecima života. Rehabilitacija traje dok djeca ne prohodaju. Nakon toga ona se isključuju iz fizioterapijskog programa.

Vježbaonice Udruge za sindrom Down provode se svaki tjedan u prostorijama udruge.

U provedbi programa vježbanja sudjeluju volonterke sa kojima je potpisan Ugovor o volontiranju.

Grupno vježbanje u udruzi

Plivanje

Grupno plivanje na bazenima

Plivanje je sport koji je najprimjereniji djeci, a posebno djeci sa posebnim potrebama.

Iskustva pokazuju da se tijekom kontinuiranog rada sa djecom u bazenu, po posebnim metodama rada, postižu se odlični rezultati, a posebno u razvoju motoričkih sposobnosti što nam je i cilj.

Plivanje Udruge za sindrom Down provodi se jednom ili dva puta tjedno na gradskim bazenima “Marija Ružić” u Čakovcu.

Trajanje pojedinog sata je od 45 do 60 minuta ovisno o starosti djece.

Provodi se individualan program rada tako da odgovara potrebama svakog djeteta.

Jahanje

Jahanje je radnja koja pozitivno utječe na gibanje, psihosocijalne funkcije i ima fizioterapeutski učinak bez obzira na stanje i poremećaje. Jahanje utječe na kompletnu osobu (tijelo, um, dušu) samosvjest socijalnost i humanost.

Jednakomjerno ponavljanje pravilnih pokreta potiče motivaciju za vježbanjem i posebni odnos koji nastaje izmađu korisnika, konja i voditelja.

Jahanje Udruge za sindrom Down provodi se jednom tjedno u jahačkom klubu „Novi svijet“ .

Kreativne radionice

Jednom tjedno se u prostorijama udruge održavaju kreativne radionice.

Na radionicama radimo sa različitim tehnikama i materijalima, a sve u cilju da poboljšamo finu motoriku, koordinaciju oko-ruka, kreativno razmišljanje, ali i suradnju te druženje naše djece.

Kreativna radionica na temu ribica