Edukacija “Rad u sportu s djecom sa sindromom Down”

U Društvenom domu u Novom Selu Rok, 13. lipnja 2023. godine s početkom u 18:00 sati održala se edukacija na temu “Rad u sportu s djecom sa sindromom Down”.
Edukacija je trajala 2 sata te se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela, a izvoditeljice su bile kineziologinja Branka Branilović Brnadić i fizioterapeutkinja Ana Ivanek Kovačević.
Na edukaciji su sudjelovali volonteri zainteresirani za rad u sportu sa djecom sa sindromom Down.
U teoretskom dijelu edukacije volonteri su bili upoznati sa sportom osoba sa sindromom Down, naučili su prepoznati glavne tjelesne karakteristike osoba sa sindromom Down koje utječu na bavljenje sportom. Predstavljene su bile osnovne motoričke aktivnosti i zadaće volontera prilikom bavljenja tjelesnom aktivnošću.
U praktičnom dijelu edukacije volonteri su imali mogućnost raditi s djecom sa sindromom Down.
Praktični dio sastojao se od uvodnog dijela sata gdje su bile prikazane vježbe razgibavanja i asistencija volontera prilikom razgibavanja.
U glavnom dijelu sata bio je prikazan motorički poligom i asistencija volontera prilikom kompleksnijih motoričkih zadataka.
Završni dio sata sastojao se od stanica na kojima su se vježbali elementi košarke, nogometa, gađanje…
Edukacija je održana u sklopu ERASMUS+ SPORT projekta „No boundaries“.

U nastavku pogledajte slike sa edukacije.