Projekt “Dobar kao Down”

Udruga za sindrom Down međimurske županije provodi projekt „Dobar kao Down“, u sklopu programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Program traje 12 mjeseci na godinu. Kroz tri godine ukupno 36 mjeseci a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su Međimurska županija i Grad Čakovec. Projekt Kreativnih radionica za djecu sa sindromom Down sastoji se od radionica vježbanja, plivanja, jahanja i likovnih radionica te predstavlja način da se unaprijedi kvaliteta života djece i mladih s invaliditetom, ali i njihovih roditelja.

Svake subote u Macanovom domu provode se sportske radionice za djecu sa sindromom Down. Plivanje se održava na čakovečkim bazenima „Marija Ružić“ dok se jahanje održava u centru za terapijsko jahanje „Novi svijet“ u Hodošanu.

Važan dio ovog projekta odnosi se na uključivanje zdrave djece, odnosno prijatelja djece s invaliditetom u ovaj vid radioničkoga rada. Dijete s invaliditetom dovodi u radionicu svojeg prijatelja, a voditelji dodatno senzibiliziraju zdravu djecu i mlade da dođu. Vježbanje se provodi pod stručnom vodstvom višeg fizioterapeuta, profesora kineziologije i uz pomoć volontera.

Zadaća radionica je poticanje djetetovog tjelesnog, intelektualnog i socioemocionalnog razvoja, vodeći računa o djetetovim individualnim potrebama i mogućnostima.

Druženje i radionica u Hodošanu

Organizirano je druženje članova, obitelji članova, te stručnjaka i volontera udruge. Uz vruće kestene  odražala se i radionica za djecu.

KREATIVNA RADIONICA – TEMA “ JESEN”

Dana 14.10.2017. održana je kreativna radionica na temu “ Jesen”.Radionica je bila u prirodi u sklopu centra “Novi svijet”. Na radionici su prisustvovala djeca iz Udruge i njihovi prijatelji iz škole i vrtića. Cilj radionice bio je druženje sa prijateljima, boravak u prirodi i izrada sovice od jesenskog lišća koju su djeca ponijela svojim kućama za uspomenu.

Djeca su prvo šetala i brala otpalo lišće, zatim su punili vrećice sa lišćem i izrađivali svaki svoju sovicu.

U radionici je sudjelovalo djece i njihovih prijatelja. Velika pomoć su nam bile naše volonterke.

Pogledajte neke fotografije s druženja…